Ben jij een supertasker?

Posted by ProfessioneelZijn
Hits: 1092
2.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dit is een van de uitkomsten van het nieuwe Cisco Connected World Technology Report 2014 (CCWTR). Het rapport laat tevens zien dat we – ondanks de populariteit van de smartphone – toch nog vooral werken op de desktop en/of laptop pc. En het blijkt dat oudere werknemers zichzelf eerder als een ‘supertasker’ beschouwen dan jongere werknemers.

lees meer

Professional sociale domein, acteren in netwerken

Posted by ProfessioneelZijn
Hits: 1110
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

De  Wet  Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft een enorme impact op het maatschappelijk middenveld van uitvoeringsorganisaties.Schaalvergroting, nieuwe vormen van concurrentie en samenwerking brengen complexe besturingsvraagstukken met zich mee. In deze onzekere tijd ondergaan organisaties drastische wijzigingen. Begrippen als procesbeheersing, risicomanagement, kanteling en vraaggericht werken vliegen je om de oren.

lees meer

De kracht van je gedachten…

Posted by ProfessioneelZijn
Hits: 1142
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

“Watch your thoughts; they become words.
Watch your words; they become actions.
Watch your actions; they become habits.
Watch your habits; they become character.
Watch your character; it becomes your destiny.”

lees meer

Talent: krachtig spul..

Posted by ProfessioneelZijn
Hits: 1149
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

“the highest challenge inside organizations is to enable each person to contribute his or her unique talents and passions to accomplish the organizations purpose” (Steven Covey)

lees meer

Wat je als leidinggevende moet weten over ontwikkelen van eigenaarschap!

Posted by ProfessioneelZijn
Hits: 1231
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Wist je dat er drie natuurlijke basisbehoeften zijn die een optimale groei en motivatie bevorderen? Hierover gaat de Zelf Determinatie Theorie, welke stelt dat alle mensen de behoefte hebben aan competent zijn, autonomie en verbondenheid. Hoe meer deze drie behoeften vervuld zijn, hoe eerder mensen intrinsiek gemotiveerd zullen zijn. En dat is nu de kern bij ontwikkelen van eigenaarschap. Eigenaarschap kan nooit van buiten worden opgedrongen, maar alleen intrinsiek worden ontwikkeld. Als leidinggevende kun je hierin een belangrijke stimulerende rol vervullen.

Lees meer

De maskers die wij dragen

Posted by ProfessioneelZijn
Hits: 1464
4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hoewel iedereen graag zegt onszelf en gelukkig te zijn, lukt dit eigenlijk maar weinigen. We steken onbewust veel energie in het ophouden van onze buitenkant. De maskers die wij dragen en de sociaal wenselijke rollen de we spelen.

lees meer

Help ik moet loslaten! 8 handige tips

Posted by ProfessioneelZijn
Hits: 1639
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Als leidinggevende kan je het behoorlijk druk hebben. Werk op tijd opleveren, inspireren, motiveren, controleren en ga zo nog maar even door. We hebben als manager de neiging om veel zelf te doen. Het verantwoordelijkheidsgevoel kan je soms flink opbreken. En dan komt er na zo'n weekend hét moment dat je het nu anders gaat aanpakken. Het moet toch slimmer, makkelijker en leuker kunnen?

Lees meer