Invoeren van Zelforganiserende Teams

Doelgroep: directie, management en staven

Zelforganiserende Teams zijn een effectieve manier om de klant centraal te stellen, de eigen regie te ondersteunen en kosten te beheersen. Het invoeren betekent veel meer dan een andere werkwijze binnen je teams. Feitelijk organiseer je een nieuwe besturingsfilosofie. Een geheel andere manier van werken binnen je organisatie die maar op één manier mogelijk is: ´De route van A naar B, volgens de manier van B´. Daarmee een drastische organisatie- en cultuurverandering, die begint bij de top van de organisatie. Wij begeleiden organisaties die met deze transitie aan de slag willen.

Opbouw transitieprogramma in vijf fasen:

 

Fase 1  Belichten
In deze startfase wordt uitgebreid stil gestaan naar het waarom van invoeren van zelfsturende teams. Welke beelden bestaan er? Wat wil je als organisatie bereiken? Wat is de collectieve veranderkracht? Met als uitkomst een gedeelde visie en gedragen besluitvorming:
. de klant centraal
. van beheersen naar ondersteunen
. continu verbeteren als leercyclus

Fase 2  Richten
Hier wordt de voorbereiding gemaakt voor een implementatieplan. Cruciaal is het aanbrengen van focus. Opstellen van een Masterplanning, formuleren ontwerp eisen en opzetten van een projectorganisatie:
. de aangrijpingspunten in de organisatie; financieel, personeel, primaire proces
. het verbinden van de medewerkers en stakeholders
. communicatieplan en visie bijeenkomsten

Fase 3  Inrichten
Het her ontwerpen van de organisatie en hiervoor opdrachten formuleren voor de projectorganisatie. Verder het uitrollen en bemensen van de projectorganisatie, stuurgroep, klankbordgroep en werkgroepen. Opbrengsten zijn:
. uitwerking van besturingsfilosofie financieel, personeel en primair proces
. nieuwe verantwoordelijkheden, bevoegdheden, positionering en rollen van disciplines
. structuur en inrichting van de teams, uitvoering, regeltaken, rolverdeling etc.
. inrichten leeromgeving en opleiden; competenties, vaardigheden, cyclisch experimenteren

Fase 4  Verrichten
In deze fase wordt zelforganisatie binnen de teams geïntroduceerd. Belangrijke kwestie is de te volgen route. De mate waarin teamleden worden betrokken in de ‘fine tuning’. Meedenken of meebeslissen? Mogen teams hun eigen aanpak invullen? Waar begint en eindigt regie en eigenaarschap? Overdracht projectorganisatie naar staande organisatie:
. introductie van het nieuwe concept, betekenis en gevolgen
. begeleiding opstart door (interim)teamleider en facilitator
. team samenstelling en zo nodig herschikking van benodigde expertise

Fase 5  Verlichten
De gehele organisatie, van hoog tot laag, zal geconfronteerd worden met onwennig gedrag. Van beheersen naar loslaten, van sturend naar coachend en alles wat nog meer naar boven komt. Het ruimte geven aan en kanaliseren van emoties is essentieel. Support geven en daarmee het momentum vasthouden in het transitieproces. Dit proces zal gevolgd en bestuurd moeten worden:
. centrale coördinatie; faciliterende rol systemen , management, stafdiensten
. inrichten terugkoppeling en feedbacksystemen
. hoe ervaren de klanten, wat we daar van leren
. vertalen naar opleiden, ontwikkelen en verbeteren

Vanuit Professioneelzijn kunnen we de gehele invoering faciliteren. Van project- en transitiemanagement tot operationeel inrichten en begeleiden van teamontwikkeling met teamcoaches en of interim teamleiders.

Neem voor meer informatie met ons Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op.

'voor Zelforganisatie hebben teams kaders nodig'