Privacy Verklaring AVG

Privacy verklaring AVG ProfessioneelZijn

Versie 1.0 – 23 mei 2018

Goed dat je jezelf inleest in je rechten en wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. In dit complete en uitgebreide document vind je alles wat op jou van toepassing is als het gaat over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je hier wat over vragen? Stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van persoonsgegevens – privacyverklaring.

Donald van Reeven
ProfessioneelZijn

Inhoudsopgave                                                                                                              

1. Identiteit en contactgegevens
2. Jouw rechten als betrokkene
3. Persoonsgegevensverwerking bij ProfessioneelZijn
3.1 Categoriegroep klanten
3.2 Categoriegroep Inhuur Medewerkers                      
3.4 Klantenleads                           
3.5 Website-gebruiker                        
4. Verwerking persoonsgegevens                          
4.1 Verwerking in het buitenland                             
4.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
4.3 Doel en grondslag                                            
4.4 Delen van persoonsgegevens met derden                         
4.5 Beveiliging van jouw persoonsgegevens                    


1. Identiteit en contactgegevens
In dit hoofdstuk vind je de identiteit en de contactgegevens van ProfessioneelZijn Team I Talent I Leiderschap (de verwerkingsverantwoordelijke). Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming. Uiteraard kan jij altijd verdere informatie opvragen.

Algemene identiteit en contactgegevens
ProfessioneelZijn, gevestigd West Ringdijk 104, 2841 LT Moordrecht, KvK nummer: 70375224, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemene contactgegevens
www.professioneelzijn.nl , Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , telefoonnummer: 0182-375250

2. Jouw rechten als betrokkene
In deze paragraaf informeren we je graag over jouw rechten als ‘betrokkene’ wat in deze context betekent dat je onder een van onze categorieën van verwerking valt. En dat je op basis van de grondslagen overeenkomst en/of toestemming persoonsgegevens aan ons verstrekt die wij verwerken. Als persoon, waar wij als ProfessioneelZijn persoonsgegevens van opslaan, heb je rechten. Hieronder hebben wij de rechten voor je opgesomd:
•Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
•Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
•Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen
verwerkt in te zien.
•Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
•In het geval van de grondslag ‘toestemming’ heb je het recht deze toestemming op elk moment in
te trekken, wij verwijderen de persoonsgegevens uitsluitend op schriftelijk verzoek.
•Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
•Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht
op een menselijke blik bij besluiten.
•Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
•Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
•Je bent als betrokkenen verplicht om de informatie te verstrekken in het geval van de
hoofdcategorieën: klant en ingehuurde medewerkers. Indien dit niet gebeurt in het geval van de
hoofdcategorieën klant en ingehuurde medewerkers kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd
en zal deze met in achtneming van zo mogelijke boetes voor het vroegtijdig ontbinden worden
opgeheven. De website gebruiker hoeft dit niet. Als marketinglead is het niet mogelijk anders de
waardevolle informatie gratis te downloaden.
•Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.
•Mochten gegevens afkomstig zijn van een andere instantie, of een openbare instantie, dan wordt
hierover apart gecommuniceerd.

Verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

3. Persoonsgegevensverwerking bij ProfessioneelZijn

In dit hoofdstuk vind je de volgende informatie:
•Doeleinden en rechtsgrond (grondslag) van de verwerking
•Intentie van doorgeven persoonsgegevens buiten de EU en op welke rechtsgrond
•De categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens
•De bewaartermijn van de gegevens
ProfessioneelZijn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten (grondslag uitvoering overeenkomst) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt (grondslag: toestemming). Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

3.1 Categoriegroep klanten
In deze categorie zien we actieve klanten (in de afgelopen 12 maanden bediend) en inactieve klanten (in de afgelopen 12 maanden niet bediend, maar wel contact gehad in de afgelopen 12 maanden). Mocht je toch behoefte hebben aan doorlopend contact, dan is dat uiteraard geen probleem, alleen gaan we dan over op de officiële grondslag: toestemming – hiervoor krijg je op dat moment een uitnodiging als inactieve klant.

•Bedrijfsnaam
•Voor- en achternaam van contactpersonen
•Adresgegevens (voor levering diensten en facturatie)
•Telefoonnummer (contact administratie)

3.1.1 Grondslag: overeenkomst
Om onze overeenkomst uit te voeren hebben wij de informatie nodig: om de diensten op locatie te leveren, eventuele producten af te leveren, te kunnen factureren en voor de Belastingdienst de gegevens te bewaren. Bij verlopen van de bewaartermijn gaan we desgewenst over op de grondslag: toestemming. Wat inhoud dat je ons schriftelijk toestemming geeft om jouw gegevens op te slaan, dan valt het onder de bewaartermijn van een klantenlead.

3.1.2 Duur bewaring
84 maanden na laatste factuur worden de persoonsgegevens uit ons administratiesysteem verwijderd (verplichting Belastingdienst). Na 24 maanden na de laatste factuurdatum en/of 12 maanden na het laatste contact, verwijderen wij de gegevens.

3.2 Categoriegroep Inhuur medewerkers

Onder deze groep verstaan wij medewerkers die op basis van hun zelfstandig ondernemerschap zzp ingehuurd kunnen worden voor het verlenen van diensten.

3.2.1 Huidige Inhuur medewerkers

•Kopie identiteitsbewijs
•Bedrijfsnaam, Voor- en achternaam, BTW nummer, KvK nummer
•Naw-gegevens
•Telefoonnummer
•Privé en zakelijk e-mailadres (privé voor contact in onvoorzien gevallen)
•Gegevens (naam + telefoonnummer) contact in geval van onvoorziene gevallen
•Dienstverleningsovereenkomst
•Factuur administratie

3.2.1.1 Grondslag: overeenkomst

Om onze overeenkomst uit te voeren hebben wij de persoonsgegevens nodig: om de Factuur administratie in orde te maken, om de diensten op locatie te leveren, eventuele producten af te leveren, te kunnen factureren en voor de belastingdienst.

3.2.1.2 Duur bewaring

Gedurende periode werkzaam voor ProfessioneelZijn + 84 maanden na beëindiging inhuur (verplichting Belastingdienst).

3.4 Klantenleads

Wij kennen diverse subcategorieën van klantenleads. Kenmerkend voor een klantenlead is dat wij persoonsgegevens (minimaal benodigde) alleen verwerken na toestemming. Hierover informeren wij klantenleads vooraf, en wij vragen vooraf toestemming alvorens wij dit gaan verwerken. Denk hier aan het verkrijgen van gratis kennisdocumenten/- video’s, onze E-zine, de Team Prestatie Scan en meer.

•Voornaam + Achternaam
•Optioneel telefoonnummer
•Optioneel bedrijfsnaam

3.4.1 Grondslag: toestemming

Wat inhoud dat je ons toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens op te slaan. In ruil hiervoor krijg jij waardevolle content gratis tot je beschikking.

3.4.2 Duur bewaring

Na schriftelijke toestemming bewaren wij de persoonsgegevens net zolang tot dat Deze gegevens bewaren wij na toestemming 12 maanden. Voor we je verwijderen benaderen we je nogmaals met het verzoek om dit met 12 maanden te verlengen. Waarom? Zou toch zonde zijn als die klik voor niets is geweest. Zolang de mailinglijst wordt geopend bewaren we deze. Na herhaald niet openen wordt automatisch je mailadres en gegevens verwijderd van de mailing lijst.

3.5 Website-gebruiker

Wij werken principieel niet met cookies. Deze worden gebruikt om anoniem het gedrag op de website te monitoren of content beter aan te laten sluiten bij de behoefte van bezoekers. Wel maken we gebruik van Google Analytics, deze algemene gegevens over bezoekersgedrag zijn niet herleidbaar tot individuele gegevens. Wat volgen wij wel?
•Algemeen surfgedrag van groepen bezoekers (geen IP-adres)
•Duur bezoek + Land/woonplaats
•Aantal bezochte pagina’s
•Eventueel terugkerend bezoek

3.5.1 Grondslag: toestemming
Wij volgen alleen het noodzakelijke om inzicht te hebben in web verkeer naar en op onze website. Het is voor ons niet mogelijk om individuele gegevens te traceren.

3.5.2 Duur bewaring

Gegevens worden niet bewaard.

3.6 Salesleads

Staan we op het punt om mogelijk zaken te doen? Dan registreren wij uiteraard wat gegevens om contact te onderhouden. Om het gesprek telkens daar te vervolgen waar we zijn gebleven noteren wij dit in ons CRM systeem. Wat wij daarom opslaan is:

•Bedrijfsnaam
•Voor- en achternaam van contactpersonen
•Bezoekadres (voor afspraken)
•Telefoonnummer contactpersoon/-personen

3.6.1 Grondslag: toestemming

Hiervoor vragen we je uiteraard vooraf toestemming.

3.6.2 Duur bewaring

We verwijderen de gegevens op jou verzoek, of na 24 maanden geen contact te hebben.

4. Verwerking persoonsgegevens

Om aan de Algemene Verordening te voldoen heeft ProfessioneelZijn de volgende documentatie in werking gesteld. Dit alles om enerzijds jou als gewaardeerd contact te informeren, maar bovenal intern alles in staat te stellen om de gegevens te beschermen:

•Bedrijfsadministratie/boekhouding ProfessioneelZijn
•Deze AVG privacyverklaring
•Benodigde verwerkingsovereenkomsten met (software)leveranciers
•Geheimhoudingsverklaringen van stagiaires, ingehuurde ZZP-ers en/of vrijwilligers

4.1 Verwerking in het buitenland
In deze paragraaf staat welke informatie eventueel aan buiten de EU gevestigde of internationale organisaties wordt gedeeld. Het gros van onze systemen zijn Nederlands en in Nederland gevestigd. Met uitzondering van onze website tools, dit zijn Amerikaanse partijen en met hen worden onder een verwerkingsovereenkomst gegevens uitgewisseld. Dit doen wij op grondslag van de toestemming én met als doel om de ervaring van mensen binnen deze categorieën te verbeteren en ze beter te bedienen. Het gaat hierbij dus alleen om instrumenten waarmee het aanbod en gebruikerservaringen verbeterd kunnen worden.

4.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers en zeker niet die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij we toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.


4.3 Doel en grondslag

ProfessioneelZijn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•Het afhandelen van jouw betaling
•Verzenden van onze nieuwsbrief en/of aanbiedingen
•Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•Om diensten bij je te leveren
•ProfessioneelZijn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
.

4.4 Delen van persoonsgegevens met derden

In beginsel delen we nooit jouw gegevens. ProfessioneelZijn verstrekt uitsluitend gegevens aan derden onder een verwerkingsovereenkomst. Bijvoorbeeld voor de ACT Talent Scan die extern wordt ingekocht en verwerkt. En alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, dan wel voor het doel dat we in de toestemming hebben benoemd of indien te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4.5 Beveiliging van jouw persoonsgegevens

ProfessioneelZijn neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.