Organiseer de Klant Centraal

Klantgerichtheid van je Team is meer dan een klantgerichte houding van je mensen. Als je klantgericht wilt werken zal je ook anders moeten organiseren. De omslag maken van aanbod- naar vraaggericht werken.

Om je team hier op in te richten is een Procesgerichte werkwijze nodig.  Je organiseert dan de werkzaamheden binnen het team rondom het klantenproces.

Door duidelijke processtappen leg je de basis onder het hele team functioneren. Je kunt de stappen helder toewijzen aan diegenen die daar affiniteit mee hebben.

De kernpunten van procesgericht werken :

• uitgaan van de behoeften van de klant, flexibel inspelen op de wensen van de klant

• zo min mogelijk processtappen; hierdoor minder overdrachtspunten en kortere doorlooptijden 

• denken in termen van klant- leverancier relaties, ook bij interne processtappen

• werken vanuit het één ingangsprincipe, diegene die de opdracht oppakt voert ook regie op een juiste afhandeling

Doordat iedereen weet welke rol men heeft in het klantenproces,  is er minder taakoverlap, zijn er minder overdrachtsmomenten en minder communicatiestoornissen. Slim procesgericht organiseren heeft veel voordelen.

Wil je weten hoe je de klant écht centraal stelt? Wij hebben hier veel ervaring mee.

Bekijk ons Team Piramide Model  

Of neem met ons contact op.