Inspireren

Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren

Deze cirkel van de IMWR benadering geeft invulling aan de meer mensgerichte, sociaal culturele aspecten die nodig zijn om een organisatie goed te laten functioneren. Het wordt terecht de cirkel van de menselijke maat genoemd. Complementair aan het rationele PDCA model, maar vooral praktisch aansluiten bij de drijfveren van vakmensen en professionals.

Inspireren is het prikkelen van de geest, het genereren van nieuwe ideeën, het creëren van een gevoel van betrokkenheid en uitdaging. Het elkaar enthousiast maken voor de bestaansreden van de organisatie, haar positie en kracht. Het ontwikkelen van een toekomstperspectief en ontdekken van mogelijkheden tot verbeteren en vernieuwen.