Wat is de Essentie van Leiderschap?

Posted by ProfessioneelZijn
Hits: 2472
4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Over de hele linie zie je dat hiërarchie niet meer werkt als leidend principe. Leidinggeven op basis van je positie heeft haar kracht verloren. Onder aandachttrekkende noemers is veel geschreven over leiderschapsstijlen. Uiteindelijk komen alle moderne varianten neer op een vorm van authentiek leiderschap. De creatieve leider die inspireert, weet te verbinden, zijn of haar tekortkomingen onderkent en verantwoordelijkheid neemt. Leiderschap is eigenaarschap.

Die ook begrijpt dat co-creatie, dienen en delen van eigenaarschap bepalende succesfactoren zijn. Het achterliggende besef dat we mondiaal in transitie zijn van een oude naar een nieuwe orde.

Van oud denken naar nieuw denken

Verbindend thema in dit transitieproces is de beweging van ego naar eco. De weg naar binnen die uiteindelijk naar buiten leidt door er iets mee te doen in je omgeving. Wat onvermijdelijk samengaat met een dieper besef van verbondenheid met alles wat leeft en groeit in onze natuur. Hier ligt de kiem van collectieve creativiteit om onze wereld op een respectvolle en duurzame wijze in te richten.

Oud denken Nieuw denken
Onbeperkte expansie Duurzaamheid
Opgelegde regels Innerlijke waarden
Dualiteit of/of Non dualiteit en/en
Te kort denken Overvloed door anders organiseren
Controle en beheer Natuurlijke systemen
Maakbaarheid Co-creatie
Sturing Eigenaarschap
Wij en Zij Verbinding

 

Authentiek leidinggeven begint met bewustzijn

De wijze waarop je de buitenwereld ervaart heeft alles van doen met je binnenwereld. Onze binnenwereld wordt gedomineerd door het ego. Het ego geeft intern commentaar op al onze gevoelens, gedachten en handelingen. Het bestaat uit een veelvoud aan sub persoonlijkheden, de vele kanten in onszelf, die we niet allemaal even graag tonen. Zodat we dan ons masker opzetten naar de buitenwereld. Voor alle duidelijkheid; er is niets verkeerd aan het ego, zolang we maar bewust zijn dat het zo bij ons werkt.

Zelfsturing

Als leidinggevende kies je bewust of onbewust voor de confrontatie met jezelf. Met ‘learning by doing’ ontdek je hoe het allemaal werkt. Je komt ook tot besef dat als je jezelf niet kent, je geheid in zwaar weer komt. Dat maakt leidinggeven ook zo leuk en uitdagend. Het is per definitie verwerven van inzichten over jezelf. In onze programma’s werken we met bijzondere tools en werkvormen en reiken we je instrumenten aan om mee verder te gaan.

Authentiek Leiderschap is vooral acceptatie

Het gaat natuurlijk vooral over eigenheid en leiden vanuit acceptatie. Authentiek zijn door je tekortkomingen te onderkennen en weten wie jou kan aanvullen. Wat zijn je schaduwdelen en hoe saboteren die je voornemen? Hoe kun jij je talenten ontdekken en in je leidinggevende rol inzetten? Met andere woorden, je manifesteren in je werk. Als dirigent de toon bepalen zonder zelf de muziek te maken. Want daar zijn anderen weer goed in.

Wil je als leidinggevende óók het nieuwe denken eigenmaken? 

Schrijf je dan in voor een inspirerend Leiderschap Coachingtraject
Of volg ons in-company programma Operational Excellence