Professional sociale domein, acteren in netwerken

Posted by ProfessioneelZijn
Hits: 3024
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

De  Wet  Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft een enorme impact op het maatschappelijk middenveld van uitvoeringsorganisaties.Schaalvergroting, nieuwe vormen van concurrentie en samenwerking brengen complexe besturingsvraagstukken met zich mee. In deze onzekere tijd ondergaan organisaties drastische wijzigingen. Begrippen als procesbeheersing, risicomanagement, kanteling en vraaggericht werken vliegen je om de oren.

lees meer

11 kenmerken van mensen die stressvrij leven

Posted by ProfessioneelZijn
Hits: 3005
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1. Ze hebben gekozen wat essentieel is. Ken je dit? Je wil alles uit je leven halen maar van allerlei kanten word je afgeleid en geprikkeld door dingen die er niet toe doen. Je weet niet duidelijk wat jouw doelen en dromen zijn in het leven en er mist focus. Mensen met minder stress hebben gekozen wat er écht essentieel is en hebben de rest verwijderd uit hun leven.

lees meer

De kracht van je gedachten…

Posted by ProfessioneelZijn
Hits: 2979
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

“Watch your thoughts; they become words.
Watch your words; they become actions.
Watch your actions; they become habits.
Watch your habits; they become character.
Watch your character; it becomes your destiny.”

lees meer

Ben jij een supertasker?

Posted by ProfessioneelZijn
Hits: 2976
3.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dit is een van de uitkomsten van het nieuwe Cisco Connected World Technology Report 2014 (CCWTR). Het rapport laat tevens zien dat we – ondanks de populariteit van de smartphone – toch nog vooral werken op de desktop en/of laptop pc. En het blijkt dat oudere werknemers zichzelf eerder als een ‘supertasker’ beschouwen dan jongere werknemers.

lees meer

Talent: krachtig spul..

Posted by ProfessioneelZijn
Hits: 2970
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

“the highest challenge inside organizations is to enable each person to contribute his or her unique talents and passions to accomplish the organizations purpose” (Steven Covey)

lees meer

Zelfbewustzijn door executive coaching

Posted by ProfessioneelZijn
Hits: 2543
4.1666666666667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Er was een tijd waarin executive coaching een stigma had, net als psychotherapie, deels omdat het vooral werd gebruikt om een probleem op te lossen of om moeilijke persoonlijkheden te fixen. Tegenwoordig is het voor top-executives zo gewoon geworden om gecoacht te worden dat het wordt gezien als een extraatje, een teken van gearriveerd zijn aan de top.

lees meer

Irrationeel gedrag bepaalt prestaties team

Posted by ProfessioneelZijn
Hits: 4203
4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Een onderzoek naar de onderstroom in teams. Machtsposities, uitsluitingsmechanismen, vertrouwensvragen en communicatieproblemen bepalen de effectiviteit van een team sterker dan gewoonlijk wordt onderkend. Teamdynamiek verloopt zelden rationeel, maar wordt vooral beheerst door eigenbelang, angst, bindingsverlies en macht.

lees meer

De 10 succesfactoren bij de inrichting van een sociaal wijkteam

Posted by ProfessioneelZijn
Hits: 3680
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1. Richt het sociale wijkteam samen met bewoners in
Laat bewoners meedenken en meebeslissen over de inrichting van het sociale wijkteam. Wat vinden zij de belangrijkste sociaal maatschappelijke vraagstukken in de buurt, wijk of dorp? Welke professionals hebben zij nodig om hen daarbij te ondersteunen en te coachen? 

lees meer