11 kenmerken van mensen die stressvrij leven

Posted by ProfessioneelZijn
Hits: 1164
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1. Ze hebben gekozen wat essentieel is. Ken je dit? Je wil alles uit je leven halen maar van allerlei kanten word je afgeleid en geprikkeld door dingen die er niet toe doen. Je weet niet duidelijk wat jouw doelen en dromen zijn in het leven en er mist focus. Mensen met minder stress hebben gekozen wat er écht essentieel is en hebben de rest verwijderd uit hun leven.

lees meer

Professional sociale domein, acteren in netwerken

Posted by ProfessioneelZijn
Hits: 1186
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

De  Wet  Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft een enorme impact op het maatschappelijk middenveld van uitvoeringsorganisaties.Schaalvergroting, nieuwe vormen van concurrentie en samenwerking brengen complexe besturingsvraagstukken met zich mee. In deze onzekere tijd ondergaan organisaties drastische wijzigingen. Begrippen als procesbeheersing, risicomanagement, kanteling en vraaggericht werken vliegen je om de oren.

lees meer

Talent: krachtig spul..

Posted by ProfessioneelZijn
Hits: 1201
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

“the highest challenge inside organizations is to enable each person to contribute his or her unique talents and passions to accomplish the organizations purpose” (Steven Covey)

lees meer

De kracht van je gedachten…

Posted by ProfessioneelZijn
Hits: 1222
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

“Watch your thoughts; they become words.
Watch your words; they become actions.
Watch your actions; they become habits.
Watch your habits; they become character.
Watch your character; it becomes your destiny.”

lees meer

Wat je als leidinggevende moet weten over ontwikkelen van eigenaarschap!

Posted by ProfessioneelZijn
Hits: 1391
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Wist je dat er drie natuurlijke basisbehoeften zijn die een optimale groei en motivatie bevorderen? Hierover gaat de Zelf Determinatie Theorie, welke stelt dat alle mensen de behoefte hebben aan competent zijn, autonomie en verbondenheid. Hoe meer deze drie behoeften vervuld zijn, hoe eerder mensen intrinsiek gemotiveerd zullen zijn. En dat is nu de kern bij ontwikkelen van eigenaarschap. Eigenaarschap kan nooit van buiten worden opgedrongen, maar alleen intrinsiek worden ontwikkeld. Als leidinggevende kun je hierin een belangrijke stimulerende rol vervullen.

Lees meer

De maskers die wij dragen

Posted by ProfessioneelZijn
Hits: 1588
4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hoewel iedereen graag zegt onszelf en gelukkig te zijn, lukt dit eigenlijk maar weinigen. We steken onbewust veel energie in het ophouden van onze buitenkant. De maskers die wij dragen en de sociaal wenselijke rollen de we spelen.

lees meer

Wat is de Essentie van Leiderschap?

Posted by ProfessioneelZijn
Hits: 1751
4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Over de hele linie zie je dat hiërarchie niet meer werkt als leidend principe. Leidinggeven op basis van je positie heeft haar kracht verloren. Onder aandachttrekkende noemers is veel geschreven over leiderschapsstijlen. Uiteindelijk komen alle moderne varianten neer op een vorm van authentiek leiderschap. De creatieve leider die inspireert, weet te verbinden, zijn of haar tekortkomingen onderkent en verantwoordelijkheid neemt. Leiderschap is eigenaarschap.

lees meer